søndag 4. januar 2015

060 ♥ Job 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 17 Job 17 Job 17 Job 17
Job 18 Job 18 Job 18 Job 18

Utvalgt kommentar

Job 17,1-2

To ting plager Job: hans dødelige sykdom og hans venners hån.  Hans liv holder allerede på å slukkes ut.  "Min ånd er brutt."  Det som venter ham er graven.  V. 1.  Men istedenfor å møte vennenes medfølelse og kjærlighet i denne bitre nød, er han "omgitt på alle kanter av deres hån".  Istedenfor å trøste ham, kommer de med "trettekjære" ord.  V. 2.

Job 17,3-5

Når vennene svikter så skammelig, er Gud den eneste som kan "gi ham håndslag".  Gud er hans dommer.  Det er hans vrede han nå har fått føle (se 15,8-9).  Likevel våger han å be:  "Gå i borgen for meg hos deg selv."   (Den samme tanke som i 16, 19.  V. 3.

Herren har forblindet vennenes øyne så de ikke forstår Job og derfor øker hans pine.  "Derfor vil du ikke la dem vinne."  Job ber om at disse forblindede venner ikke må få beholde retten til sist.   (Denne bønn ble hørt. Se 42, 8-9.)  V. 4.  La dem heller få den straff de fortjener fordi de har forrådt sin venn i hans nød.  Og den straff er at "deres barns øyne skal tæres bort."  Også de skal bli forblindet.  Når foreldrene en dag trenger sine barns forståelse og sympati, skal barna stå like uforstående og blinde overfor deres nød som vennene nå står overfor Jobs.  V. 5.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 17
Job 18