mandag 19. april 2021

Beskyttet

Men blodet skal være det merket som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. (2. Mosebok 12,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 9-12

Gud hadde dømt Egypt. Ødeleggelsen skulle komme over alle landets innbyggere, men Israels folk skulle være beskyttet når de gjorde som Herren hadde sagt. Blodet av påskelammet skulle strykes på dørkarmene og var et tegn på at de som bodde i huset ikke skulle rammes av ødeleggelsen.

Et forbilde på Jesu blod, som frelser oss.

Dikteren sier:
Så la oss synge om det blod som har vår skyld betalt, 
som renser oss fra alle syndens flekker, 
den kraft som kan bevare hjertet plettfritt under alt,
syng høyt om Jesu underfulle frelse.
---
Pris, å, pris ham! 
Ja, stem inn i evighetens sanger! 
Pris, å, pris ham, 
Guds Lam som led! 
Å, syng den gamle sang på ny 
om den dyre flod, som gjør ren og god. 
Å, syng den gamle sang på ny 
om det blod som flyter fra Golgatas kors.
(Richard Slater, Frelsesarmeens Sangbok nr. 139)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for ditt blod som renser og beskytter. Amen!