søndag 18. april 2021

Meningsløst?

Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. (1. Korinterbrev 15,17) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 15-16

Jesu oppstandelse fra de døde er avgjørende for om min kristne tro har mening. Vi har nylig feiret påske. Vi har feiret Jesu oppstandelse, hans seier over synd og død.

De som er dyktige på trosforsvar (apologetikk) vil kunne gi gode argumenter for at det er forsvarlig å tro på beretningene om oppstandelsen. For meg er slikt trosstyrkende å lese, men det viktigste for meg er den personlige relasjonen jeg har med Jesus. I dag er han blant oss ved sin ånd. Jeg fikk møte ham da jeg var 18 år gammel og det ble et livsforvandlende møte. Han er min venn og har tatt vare på meg i alle livets opp- og nedturer.

Dikteren vitner:
Min Frelser er oppstanden, i verden nå han er. 
Jeg vet han er i live hva enn som sies her.
Jeg ser en strøm av nåde, hans stemme trøster meg.
Og møter motgang, følger han meg på vei.
---
Jeg vet, jeg vet min frelser lever i dag.
Han styrker meg og leder meg langs livets smale vei.
I dag, i dag, min frelser lever i dag.
Du spør hvordan jeg dette vet, han lever i min sjel.
(A. H. Ackley / Trygve Bjerkrheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 422)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du lever og gir meg liv. Amen!