tirsdag 6. januar 2015

112 ♥ 1 Korinterne 15-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Korinterne 15 1 Korinterne 15 1 Korinterne 15 1 Korinterne 15
1 Korinterne 16 1 Korinterne 16 1 Korinterne 16 1 Korinterne 16

Utvalgt andakt

Overskrift

"Ettersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes oppstandelse kommet ved et menneske." 1 Kor 15,21

I dette ordet ligger betoningen på ordet menneske. Som det var et menneske som brakte døden inn i verden, er det også et menneske som har seiret over døden. Det skjedde ved Jesu legemlige oppstandelse av graven påskemorgen. Fordi Jesu grav er tom, er døden overvunnet. Samtidig er oppstandelsen beviset på at Jesu Kristi soning for våre synder er godtatt av Gud.

At Jesus har seiret over døden som menneske, viser at det er som vår stedfortreder og representant han har gjort det. Den som tror på Jesus, eier derfor denne seier over døden! Visstnok blir ikke en kristen fritatt for den legemlige død, men han dør allikevel ikke, når han dør. Det går med ham som Jesus sier: "Om han enn dør, skal han dog leve." (Joh 11, 25) Og Jesus fortsetter: "Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø."

Dette viser hva Jesu oppstandelse betyr!

Ordet om Jesu oppstandelse er det største budskap som noensinne er gitt til mennesker!

Derfor kan Gud si: "Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død." (Salme 116, 15) Gud vurderer det høyt når en av hans troende dør. Og det som Gud vurderer høyt, det må i sannhet være verdifullt!

Dette budskap skal du få ta imot og sette din lit til. Du har full rett til det, fordi Jesus har sonet din synd, og det er han som har åpnet adgangen for deg til dette!

Da Jesus hadde talt om sin oppstandelse, spurte han Marta: "Tror du dette?" (Joh 11, 26) I dag gjelder hans spørsmål deg og meg: Tror du dette?

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Korinterne 15
1 Korinterne 16


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 15
1 Korinterne 16