lørdag 17. april 2021

Bønnehindringer

Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. (Markus 11,25) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Markus 11-12

Det finnes ting som er til hinder for mine bønner og mitt forhold til Gud. Dagens vers viser meg at manglende vilje til å tilgi den som på en eller annen måte har krenket meg er et hinder. I neste vers, Markus 11,26, så sies det tydelig at om jeg ikke tilgir min neste så tilgir ikke Gud meg.

Dikteren oppfordrer:
La oss elske hverandre 
liksom Han har elsket oss, 
vandre i Guds lys, 
vandre i Guds kjærlighets lys.
---
La oss tilgi hverandre 
liksom Han har tilgitt oss, 
vandre i Guds lys,
vandre i Guds kjærlighets lys.
(Frelsesarmeens Sangbok nr. 393)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å tilgi den som har gjort meg urett. Amen!