fredag 16. april 2021

Troens hvile

Men Herren er med meg som en veldig kriger. Derfor skal de som forfølger meg, snuble og ikke vinne. (Jeremia 20,11a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jeremia 17-21

Jeremia har et oppgjør med Gud. Han har klaget sin nød og synes ikke at Gud har stått ved sitt ord. Men i dagens vers er det en endring. Jeremia har kommet til en erkjennelse. Han ser at selv om det er stunder underveis hvor vi kan lure på hvor Gud er, så setter han tingene i rette stand til slutt.

Jeg kjenner ingen som bare seiler lett gjennom dette livet. Det er stormer og problemer i lang, lang rekke. Men Gud er med og jeg kan midt i vanskelighetene få oppleve en hvile som bare troen på Gud kan gi. Det går til seier!

Dikteren vitner:
En evighetsklippe jeg nå hviler på,
det gjenløsningsverk han har brakt.
Ved troen på Jesus jeg salig kan gå,
meg verner hans veldige makt.
(etter Fanny Crosby, Frelsesarmeens Sangbok nr. 46)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi meg troens hvile midt i stormen. Amen!