lørdag 10. april 2021

En liten vennlighet

Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til - sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn. (Markus 9,41) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Markus 9-10

Det deles ikke ut medaljer og det slås ikke på stortromma for slike små vennligheter som omtales i dagens vers. Likevel kan dette være det viktigste vi gjør. For den som tørster kan et beger vann være livreddende. For den som sliter i livet kan et vennlig smil, øyekontakt, et vennlig ord, en invitasjon til en kopp kaffe eller lignende være noe som forteller at man har unik verdi som menneske.

Dikteren sier:
Kjærlighet oppfinnsom gjør, 
Gud vil åpne meg en dør. 
Jeg vil med en glad meg glede, 
med en sorgfull vil jeg grete. 
Virke sådan i det stille, 
det var det jeg gjerne ville. 
(Helga Ingebrigtsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 187)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å gjøre de små viktige tingene. Amen!