søndag 11. april 2021

Profetisk tale

Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. (1. Korinterbrev 14,1) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 13-14

Hva er nå egentlig profetisk tale?

I pinse-karismatiske sammenhenger er det gjerne forstått slik at noen får et spesifikt ord fra Gud til en enkelt person eller gruppe om hva de skal gjøre eller hva framtiden skal bringe. Slike budskap er det viktig at vi prøver. Er det som hevdes i tråd med Bibelens ord?

Profetisk tale er så mye mer enn dette. Det er å tale Guds ord slik at det er aktuelt for de som lytter. Paulus forklarer videre i kapittel 14 mer om profetisk tale:

  • Den er til oppbyggelse. (v 3)
  • Den er til formaning. (v 3)
  • Den er til trøst. (v 3)
  • Den bygger opp menigheten. (v 4)
  • Den avslører synden og leder mennesker til Gud. (v 24-25)
  • Den skal prøves. (v 29)

Norea-pastoren skriver:
Å tale profetisk vil si at en person formidler Guds Ord på en slik måte at han/hun får den som lytter til å se seg selv og sitt liv i lys av Guds Ord. Den profetiske nådegaven har til hensikt å gi en åndelig bedømmelse både av hva som skjer i samtiden og hvordan den virkelige tilstand er i Guds menighet.

Paulus sier også at vi alle kan tale profetisk (v 31) og som dagens vers sier skal vi aktivt søke etter å tale profetisk.

Dikteren sier:
I Guds åsyns lys profeten skjelver, 
uren og fordømt han føler seg. 
Men berørt av Herrens ild han svarer: 
Herre, her er jeg, send meg!
---
Herre, tal! Herre, tal!
La din alterild berøre meg! 
Herre, tal, tal til meg!  
Glad jeg svarer: Her er jeg, send meg!
(George Bennard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 268)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å tale profetisk. Amen!