torsdag 22. april 2021

Innsikt

Men det er ånden som er i mennesket, Den veldiges pust, som bringer innsikt. Det er ikke antall år som gir visdom, de gamle vet ikke alltid hva som er rett. (Job 32,8-9) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 31-32

Elihu virker frustrert. Han har latt de eldre snakke, men er ikke fornøyd med det han har hørt. Nå erklærer han en viktig sannhet. De gamle vet ikke alltid best. Det er Guds Ånd som gir innsikt.

Vi verdsetter høyt kunnskap og utdannelse. Men i det kristne livet er det viktigste den innsikt Gud selv gir oss. Teologisk kunnskap er viktig og bra, men uten den innsikt som kommer ved Guds Ånd blir det ikke rett.

Dikteren sier:
Vår formørkede forstand
kan jo ikke sannhet kjenne,
uten din den gode Ånd
vil sitt lys i oss opptenne;
godt å tenke, tale, gjøre,
dertil må din Ånd oss føre.
(Tobias Clausnitzer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 339)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din Ånd som veileder til sannheten. Amen!