fredag 23. april 2021

Alt Guds ord

Så sier Herren: Still deg i forgården til Herrens hus og tal til alle byene i Juda som kommer for å tilbe i Herrens hus. Du skal si alle de ordene jeg befaler deg å si til dem, og ikke trekke fra et eneste ord! Kanskje de da ville høre og vende om fra sine onde veier. (Jeremia 26,2-3a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jeremia 22-26

Det er vel spennende og givende å få lov til å formidle budskap fra Gud? Jeremia fikk erfare at det kan være farlig. Når han talte det Gud hadde befalt ble de åndelige lederne og folket sinte og opprørte. De ville ta livet av ham. Jeremia ble ført fram for lederne som hadde makt til å gi ham dødsdom. Likevel forkynner han for dem det Gud har gitt ham og holder ikke noe tilbake.

I vår verden i dag er det mange som forfølges og lider fordi de holder fast på Guds Ord. I vårt eget land er det blitt slik at kristen moral og Bibelens Ord om synd er lite populært. Det oppleves sårende når troen latterliggjøres, men jeg synes det er verre når kristen tro problematiseres på en slik måte at man for alvor begynner å snakke om å forby at man skal lære barna om troen.

Be og arbeid mens det ennå er tid!

Dikteren sier:
Når vår vei over jord er i lys av Guds ord,
i hans hellighets glans vi da bor.
Vi får kraften til alt som vår Gud har befalt,
alt er vel når vi lyder og tror.
---
Lyde og tro, det gir hvile og ro.
Om hans kraft vi vil kjenne,
må vi lyde og tro.
(John Henry Sammis, Frelsesarmeens Sangbok nr. 471)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg levere ditt budskap. Amen!