lørdag 24. april 2021

Uforgjengelig

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. (Markus 13,31) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Markus 13-14

Guds ord består. Når lederne i denne verden faller, så står Guds ord. Når idrettsheltene faller, så står Guds ord. Når forbildene faller, så står Guds ord. Når sykdom eller ulykke rammer, så består Guds ord. Når jeg dør, så står Guds ord.

Dikteren sier det slik:
Guds ord og løfter kan aldri svike, 
nei, de står faste som urtidsklippen. 
Når støtter faller og mangt må vike, 
Guds løftesord rokkes ei.
---
Guds løfter holder når jeg skal vekkes 
ved Fader-røsten av siste søvnen. 
Av englehender meg kronen rekkes. 
Guds løftesord rokkes ei.
(Johan Holmstrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 183)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at ditt ord holder igjennom alt. Amen!