tirsdag 27. april 2021

Salvet, men svak

Jeg er svak i dag, selv om jeg er salvet til konge. (2. Samuelsbok 3,39a) BGO 1997

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 1-4

Selv om David var bestemt til å være konge så visste han at tiden ikke var helt inne ennå. Han var svak i seg selv og jordisk makt, men David ventet på Herren og at Herren skulle handle slik at David kunne innta tronen. David ventet på Herren fordi han visste at der lå hans virkelige styrke. David var 30 år gammel da han ble konge og han regjerte i 40 år.

Som Guds barn er vi også salvet: 
"Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten." (1. Johannes' brev 2,20) Bibel 2011

Vi er bestemt til noe mer enn livet her på jorden, men så lenge vi er her, så er vi kalt til å tjene Herren. Men som David så må vi huske at vi er svake i oss selv og det lønner seg å vente på Herren i smått og stort. Han gir styrke og handler i sin tid.

Dikteren vitner:
Jeg møter hver en dag med håpfullt hjerte
og griper om Guds løfte rikt og stort.
«Som dagen er, så skal og styrken være»,
det løftet bærer fram til himlens port.
(Kai og Thorsten Kjäll, Frelsesarmeens Sangbok nr. 426)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at selv om jeg er svak, så er du sterk. Amen!