lørdag 22. mai 2021

Bak kulissene

Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. (Lukas 5,16) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 5-6

Jesus stod fram og lærte folket med myndighet. Men han hadde behov for å søke sin himmelske Far jevnlig. Han fikk gjennom bønnen kontakt med det himmelske og fikk styrke til tjenesten. På den måten gir han oss et eksempel til etterfølgelse. Kraften hentes alltid bak kulissene, i det skjulte. Også jeg får søke Gud i bønn og på den måten gi det himmelske plass i mitt liv.

Dikteren vitner:
Meg bønnen løfter til Jesu hjerte,
fra jordens uro til Jesu favn.
Min synd, min vantro, min sorg og smerte
på ham jeg kaster i Jesu navn.
(W. Palmer, Frelsesarmeens Sangbok nr. 702)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at bønnen løfter meg inn i din nærhet. Amen!