fredag 21. mai 2021

Hvert eneste ord

Profeten Jeremia sa til dem: Jeg skal gjøre det. Jeg vil be til Herren deres Gud slik dere ber om, og hvert ord Herren svarer dere, skal jeg forkynne dere. Jeg skal ikke holde et eneste ord skjult for dere. (Jeremia 42,4) NB 1988

Dagens bibellesning: Jeremia 42-46

Det er en gudgitt plikt for hver den som forkynner Guds ord, å ikke holde noe tilbake eller skjule noe av budskapet. Den som forkynner Guds ord blir alltid til anstøt for noen, men noen vil bli frelst ved vår forkynnelse. Paulus sier: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? (Romerne 10,13-14) Bibel 2011

Dikteren sier:
Du har blant oss din kirke
grunnfestet, Herre kjær.
Alt godt du ville virke
i menigheten her.
La her oss i ditt hus
i troskap mot deg vandre
og følge Ordets lys!
(Petter Dass, Frelsesarmeens Sangbok nr. 473)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi meg visdom og forstand til å forkynne ditt ord. Amen!