mandag 10. mai 2021

Følge på veien

Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre deg til det stedet som jeg har gjort i stand. (2. Mosebok 23,20) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 21-24

Etter at Gud i loven har kunngjort hva som er hans vilje, så gir han sitt folk et løfte om at vil være med på veien og beskytte dem. 

Som kristen går jeg ikke alene. Jesus har lovet å være med meg hele veien hjem til himmelen.

Dikteren sier:
Frykt da ei, kjære sjel, men se oppad til ham, 
Som har sagt: Jeg er med, fører selv mine lam. 
Intet rivende dyr på den vei skal få gå. 
Den er lagt for Herrens små.
---
Han er med, han er med, hvilken trøst! 
Han er med, for han har oss gjenløst. 
Han har lovet å være med sine til slutt. 
Han er med hele livet ut.
(Samuel Pedersen, Schibboleth, 1997 nr. 179)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du går sammen med meg. Amen!