tirsdag 11. mai 2021

Jeg har syndet

Da sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Natan svarte: Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. (2. Samuelsbok 12,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 10-14

David bekjenner at han har syndet og profeten erklærer at han er tilgitt og renset. Beskrivelsen er kort og konsis, bare "tørre" fakta. Men vi vet faktisk mye om hvordan David tenkte og følte i denne situasjonen. Det står beskrevet i Salme 51 som David skrev "da profeten Natan kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba." (Salme 51,2) Bibel 2011 Her får vi innblikk i en stor nød hos David. Han ser at hans synd er stor og ber inderlig om renselse. David har også stor vilje til å tjene den levende Gud og ber ydmykt om en ny sjanse.

Å ta et oppgjør med min synd er ikke enkelt og lettvint, men nødvendig. Så vet jeg at Gud vil tilgi, rense og lede meg videre.

Dikteren ber og bekjenner:
Frelser, hør meg mens jeg for din fot 
ydmykt ber om rensning i ditt blod;
syndbetynget jeg meg skammer 
for ditt rene øyes flammer. 
Vil du enn i nåde stå meg bi, 
gjøre meg fra syndens lenker fri, 
la meg ved din store nåde bli 
ditt barn igjen?
---
Nåde som betaler all min gjeld, 
blod som rense kan min hele sjel, 
kraft til å bevare hjertet vel  
for meg, for meg!
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 147)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du tilgir og renser meg. Amen!