onsdag 12. mai 2021

Guds flaske

Du har skrevet opp hvordan jeg flakket omkring; mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? (Salme 56,9) 1978/85

Dagens Bibellesning: Salmene 54-56

David ber inderlig og priser Gud. David forteller oss her at Gud vet hvordan David har vært tvunget til å flakke omkring og det hele er skrevet ned i Guds bok. Gud holder regnskap.

Men jeg synes at det mest bemerkelsesverdige er at Gud har samlet opp og tatt vare på tårene. Vi prøver gjerne å skjule våre tårer for omverdenen, men de er ikke skjult for Gud. Tårene er så verdifulle for Gud at han samler dem opp i sin flaske.

Dikteren vitner:
En stille stund med Jesus, hva fred den har med seg. 
Når mennesker meg dømmer og stundom sårer meg, 
når misforstått og såret fra venners krets jeg går,  
en liten stund med Jesus vil lege alle sår.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 108)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at mine tårer er verdifulle for deg. Amen!