torsdag 13. mai 2021

Observer!

Lytt til dette, Job! Stans og erkjenn Guds under! (Job 37,14) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 37-38

Elihu snakker om naturen og de krefter som er i sving der. Så gir han et råd som også jeg kan ta til meg. Legg merke til! Gi akt på! Se på! Observer! Jeg vil ha godt av å stanse opp litt og reflektere over Guds underverk.

Dikteren vitner:
Å store Gud, når på ditt verk jeg tenker,
som du har frambrakt ved ditt allmaktsord,
og ser den omhu du din skapning skjenker,
så alt som lever, mettes ved ditt  bord –
---
I lovsang bryter da mitt hjerte ut:
Å store Gud! Å store Gud!
---
Når tord’nen drønner og når stormen bruser,
når lynets glimt igjennom sfæren går,
når regnets friske skurer om meg suser,
og paktens skjønne bue for meg står –
---
I lovsang bryter da mitt hjerte ut:
Å store Gud! Å store Gud!
(Carl Gustav Boberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 636)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg stanse og erkjenne. Amen!