tirsdag 6. januar 2015

130 ♥ Job 37-38

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 37 Job 37 Job 37 Job 37
Job 38 Job 38 Job 38 Job 38

Utvalgt kommentar

Job 37 − sluttbemerkning
De tre vennenes taler egget stadig på ny Job til å svare. Og hans selvforsvar drev ham stadig lenger inn i selvgodhet og egenrettferdighet. Men da Elihu har talt til ende, tier Job. Og den tausheten er vitnesbyrd om at Job erkjenner at Elihu har rett. Istedenfor å forherde seg, har han begynt på botens og ydmykelsens veg. Og da er også tiden inne for Gud selv til å gripe ordet. Nå taler han til Job gjennom et mektig stormvær.

GUDS TALE I STORMEN

Job 38,1
Gjennom hele Jobs bok brukes navnet Elohim − Gud, − som betegner ham som den høyt opphøyde, allmektige og hellige. Her i 38, 1 brukes benevnelsen Jahve − Herren, et navn som brukes for å betegne Gud i hans forhold til menneskene, som den frelsende, barmhjertige og nådefulle. Alle navn brukes sikkert her med hensikt. Visstnok er det i disse taler særlig Guds makt og storhet som framheves; men hensikten med hans tale er å forbarme seg over Job og frelse ham. Allerede det at Gud svarer, er nåde. Han kunne trukket seg tilbake i hellig majestet og ikke brydd seg om Job. Det hadde Job fortjent idet han i sin bitterhet hadde gått i rette med Gud, beskyldt ham for å være grusom og urettferdig, og på det skammeligste krenket Guds hellighet. Men Job er brakt til taushet (Se slutn. bemerkn. til kap. 37.) Derfor tar Gud nå ordet, forbarmer seg over Job og svarer ham.
Svaret kommer gjennom "et stormvær". Han åpenbarer seg altså ikke for Job og taler til ham på samme måten som til Abraham, Samuel, Esaias o. a. Under et stort uvær får Gud Job i tale og svarer ham i hans indre, gjennom samvittighetens stemme. − At det skjer i uvær kommer av at Job har syndet i sin lidelse, ved bitterhet og tross mot Gud. Derfor åpenbarer også uværet Guds hellighet og storhet.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 37
Job 38