lørdag 15. mai 2021

Forventning

Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: "Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. (Lukas 3,15-16) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 3-4

Det var en spennende tid. Folket ventet på at noe stort skulle skje. De ventet på Messias. Jesus stod så fram og gjorde det han var kommet for. Nå lever jeg i en tid hvor Ånden fortsatt vil virke vekst i Guds rike ved at nye menneker blir frelst. Det er en spennende tid. Jeg venter også på Jesu andre komme til jord. Lever jeg i forventning?

Dikteren sier:
Kom snart, Guds rikes endelige seier! 
Vi sitrer av forventning mens vi ber. 
Over visjonen gledens fane vaier, 
driver oss fram til dåd og dont enn mer.
---
Jesus har seiret, rop det kun ut! 
Rettferd skal spire, mens ondskap skal ta slutt.
(Albert Orsborn, Frelsesarmeens Sangbok nr. 575)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du vil gjøre store ting også i dag. Amen!