søndag 16. mai 2021

En glad giver

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. (2. Korinterbrev 9,7) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Korinterne 9-10

Det er rett og godt å gi av sine inntekter til menighet og misjon. Det er også nødvendig for å drive virksomhet. Men i noen frimenigheter kan presset til å gi pengegaver til menigheten bli for stort og aksept kan avhenge av villigheten til å gi. Noen ganger kan predikanten utlove store belønninger til den som gir eller straffedom over den som ikke gir.

Jeg synes dagens vers gjør det klart at dette er en personlig sak og en hjertesak. Avgjørelsen om hvor mye man skal gi, bestemmes i hver enkelt sitt hjerte. Motivet for å gi har også betydning. Man skal ikke gi når man ikke har lyst til å gi og man skal ikke gi fordi man føler seg tvunget.

Dikteren ber:
Takk at du gav oss det største 
da Menneskesønnen ble født!
Han er vår bror og den første 
med fullverdig liv vi har møtt.
Lær oss å ofre deg penger,
vie deg krefter og tid,
så skal ditt rike nå lenger,
din hær rustes bedre til strid.
(Patrick Appelford, Frelsesarmeens Sangbok nr. 236)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg gi av og i kjærlighet. Amen!