mandag 17. mai 2021

Et villig hjerte

Si til israelittene at de skal komme med en offergave til meg. Dere skal ta imot gaven fra hver den som gir av et villig hjerte. (2. Mosebok 25,2) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 25-28

Jeg synes vi bør se dagens vers i sammenheng med 2. Korinterbrev 9,7: Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Bibel 2011

La oss prøve oss selv når vi kommer med vår gave til Herren.

Dikteren sier:
Stille, villig legger jeg alt for din fot. 
Rens meg, forløs meg i Frelserens hellige blod.
(Theodor Westergaard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 241)

BØNN:  Kjære Jesus. Virk villighet i mitt hjerte. Amen!