tirsdag 18. mai 2021

Fra forbannelse til velsignelse

Kanskje Herren ser til meg i min nød og vender denne dagens forbannelse til noe godt. (2. Samuelsbok 16,12) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Samuelsbok 15-19

David viser ydmykhet og overgir seg helt og holdent til Guds dom selv om det er mennesker som snakker stygt om ham og forbanner ham. Han vet at om forbannelse uttales så er det alene Gud som kan snu det.

Hvordan tar jeg det når noen snakker nedsettende om meg? Venter jeg til Herren griper inn?

Dikteren sier:
Hvor trygt når livets alvor møter deg på ferden, 
å ha en venn som hjelpe kan og alt forstår. 
Om du blir hånet, misforstått i denne verden, 
fortrøstningsfullt til Jesus, Frelseren, du går.
(O. Udd-Johansen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 570)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å tåle. Amen!