fredag 7. mai 2021

Ufattelige ting

Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til. (Jeremia 33,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jeremia 32-36

Når vi roper på Gud så kommer han til oss for å frelse oss. Men gjenfødelsen/frelsen er bare begynnelsen. Det er starten på et forhold hvor Gud vil gi oss mer og vise oss frelsens hemmeligheter, altså ting vi ikke kjenner til før vi lærer Gud å kjenne. Noe av dette er det som Paulus kaller Åndens frukt:  Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Galaterne 5,22-23) Bibel 2011

Frelsesarmeens grunnlegger ber:
Å Jesus, allmektig og god,
min tørstige sjel søker deg.
Døp meg i den rensende flod
og kom med din fylde til meg.
Din herlighets lys i min sjel
fordriver alt mørke, all tvil.
Å, kom nå og bli selv min del,
deg evig tilhøre jeg vil.
(William Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 622)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din herlighets lys. Amen!