torsdag 3. juni 2021

Begynnelsen

Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom. (Ordspråkene 1,7) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 1

Alt har en begynnelse. Gudsfrykt er en god begynnelse.

Syndsbekjennelsen:
Se i nåde til meg arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg og tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunn deg over meg. Amen.

BØNN:  Kjære Jesus. Lær meg sann gudsfrykt. Amen!