mandag 28. juni 2021

Betingelser

De tok med seg det som Moses hadde gitt påbud om, fram til telthelligdommen. Så trådte hele menigheten fram og sto for Herrens ansikt. Da sa Moses: «Dette er det Herren har påbudt dere å gjøre, slik at Herrens herlighet skal vise seg for dere.» (3. Mosebok 9,5-6) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 7-9

Betingelser måtte oppfylles for at menigheten skulle få se Herrens herlighet. Også i dag gjelder visse betingelser for at vi som Guds folk skal få se herligheten åpenbart i blant oss. Jeg kan ikke gjøre bare som jeg selv lyster og så forvente at Gud skal velsigne mine påfunn. Jeg må legge alt inn på å følge Guds vei, bare den leder til velsignelse.

Dikteren erkjenner og ber:
Min egen vei til kraft og fred ei fører,
og derfor nederlag jeg ofte har.
Mitt eget jeg kan stenge alle dører
og hindre at min bønn får himlens svar.
---
La meg få se ditt ansikt, kjære Jesus,
ja, se meg glad på all din herlighet.
For du har sagt at du vil bære byrden
og lar meg hvile i din kjærlighet.
(Elsa Eklund, Frelsesarmeens Sangbok nr. 470)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du viser meg din vei og hjelper meg å gå på den. Amen!