tirsdag 15. juni 2021

Frafall

Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. (1. Kongebok 11,4) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Kongebok 10-13

Det er tragisk å lese om hvordan det gikk med Salomo da han ble gammel. Denne mannen som hadde vært Guds nære venn og fortrolige. Denne mannen som Gud skjenket så stor visdom. Denne mannen lot sitt hjerte bli delt. Han var ikke lenger helt med Herren.

Det er en realitet at mitt forhold til Jesus kan kjølne. Jeg kan slippe andre ting til i hjertet som svekker min hengivenhet til Jesus. Jeg kan falle fra troens liv. Det er også en realitet at Jesus gang på gang har gitt meg en ny sjanse. Jesus er mektig til å bevare meg hos seg.

Dikteren ber og takker:
Herre, nå til deg jeg bringer meg og alt jeg kaller mitt, 
for du, store, gode Fader, vil det – alt er ditt. 
Du min kjærlighet skal eie, ta, behold den du, min Gud. 
Med din allmakts kraft bevar du meg i dine bud.
---
Ære være deg, min Frelser! 
Alt er på ditt alter lagt, 
hjertet renset og bevaret 
ved din guddomsmakt.
(Lowell Mason, Frelsesarmeens Sangbok nr. 228)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din nåde som gjenoppretter og bevarer. Amen!