fredag 2. juli 2021

Forskriftsmessig

Jeg er Herren deres Gud. Følg mine forskrifter, ta vare på mine lover og lev etter dem! (Esekiel 20,19) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Esekiel 19-24

At noe er forskriftsmessig vil si at det er i tråd med et regelverk. Gud har gitt oss sitt regelverk i Bibelen.

Dikteren oppfordrer:
Gjem nå Guds ord i ditt hjerte og sinn!
Lukk ikke synden og verden der inn!
Jesus la hjertene eie!
(Peder Sørensen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 19)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å ta vare på og leve etter ditt ord. Amen!