lørdag 3. juli 2021

Jeg er en synder

Gud, vær meg synder nådig! (Lukas 18,13b) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 17-18

Det sitter langt inne å erkjenne, men jeg er en synder. Jeg er frelst og født på ny, men fortsatt har jeg evne til å synde, krenke Gud og min neste. Da jeg var ung og medlem i skolelaget hadde vi t-skjorter hvor det sto med store bokstaver: "Jeg er en TS". Med liten skrift sto TS forklart som TILGITT SYNDER! Hos Jesus finner jeg nåde, tilgivelse og liv i Gud. Uten Jesus er jeg fortapt!

Dikteren bekjenner:
Du som freden meg forkynner, 
du en frelser, jeg en synder,
du med Amen, jeg med bønn, 
du med nåden, jeg med skammen,
å, hvor vi to passer sammen, 
du, Guds salvede, Guds Sønn!
(Christian Richardt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 90)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din nåde. Amen!