fredag 9. juli 2021

Høy på pæra

Menneske, stem i en likklage over kongen av Tyros og si til ham: Så sier Herren Gud: Du var et bilde på det fullendte, fylt av visdom, fullkommen i skjønnhet. Du var hel i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urett hos deg. (Esekiel 28,12 og 15) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Esekiel 25-30

I Esekiel 28,11-19 profeteres dom over kongen av Tyros fordi han ble "høy på pæra" d.v.s. hovmodig, overlegen, arrogant og selvgod.

Flere mener at dette avsnittet i skriften, sammen med Jesaja 14,11-15, også er en symbolsk beskrivelse av satans fall fra himmelen.

Måtte jeg ta Bibelens advarsel på alvor: Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall. (Ordspråkene 16,18) Bibel 2011

Dikteren ber:
Å, gjør min sjel hvit som nyfallen sne!
Rens den i kilden som fjerner vår vé.
Rens meg fra selviskhet, hovmod og tvil,
ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil.
(Eliza E. Hewitt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 609)

BØNN:  Kjære Jesus. Bevar meg fra stolthet og hovmod. Amen!