lørdag 10. juli 2021

De dødes oppstandelse

Men at de døde står opp, har Moses også vist i fortellingen om tornebusken, når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham. (Lukas 20,37-38) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Lukas 19-20

Lærespørsmål har vært diskutert til alle tider. I forskjellige trosbekjennelser er sentrale lærepunkter forsøkt formulert kort og konsist.

Den apostoliske trosbekjennelse:
  1. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
  2. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
  3. Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.
Dikteren sier:
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
Tungene gløder, Herren vi møter, 
Herren vi møter med lovsang ny.
Se, i skarer opp vi farer,
opp vi farer fra grav i sky.
(N. F. S. Grundtvig, Frelsesarmeens Sangbok nr. 486)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at døden ikke er slutten. Amen!