søndag 11. juli 2021

Engledyrkelse

La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse, røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner og skryter uten grunn av sine rent menneskelige tanker, og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen og blir støttet og holdt sammen av sine ledd og bånd. Da vokser den slik Gud vil. (Kolosserne 2,18-19) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Kolosserne 1-2

Vranglære dukker stadig opp både i og utenfor den kristne kirke. Engledyrkelse fikk mye oppmerksomhet for en del år siden da kongsdatteren sto fram som en slags prestinne for den styggedommen. I det nye testamentet advares det gang på gang mot vranglære. Det er farlig fordi det kan føre meg bort fra Jesus. Derfor må jeg være på vakt og stadig holde fast på Jesus.

Dikteren ber:
Gi tørst etter Ånden, gi trang til ditt ord,
gi du meg å vandre mer helt i ditt spor,
mer trofast og lydig, mer avdød fra meg,
mer ydmyk og hellig, mer, Jesus, lik deg!
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 414)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å holde fast på deg. Amen!