mandag 12. juli 2021

Smittevern

Dere skal befri israelittene for urenheten deres, så de ikke skal gjøre min bolig uren, den som står midt iblant dem, og dø i sin urenhet. (3. Mosebok 15,31) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 13-15

I dagens bibellesning finner vi svært detaljerte regler for hvordan man skal håndtere spedalskhet. Det er også regler for håndtering av mugg- og soppangrep på eiendeler og hus. Slikt kan spre seg raskt og føre til mye lidelse og problemer i samfunnet. Kapittel 15 handler om kjønnslivet og konsekvenser for gudstjenesten.

Teologen sier:
Både denne (3 Mos 15,18) og den foregående bestemmelse hører med til de levittiske renhetslover som bare hadde en midlertidig gyldighet og er opphevet i den nye pakts tid. Forordningene hadde til hensikt å lære menneskene hvor helt og holdent deres liv og legeme var gjennomtrengt av synden. Bestemmelser som disse holdt syndsbevisstheten og respekten for det hellige i live i folket.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

Ikke alle Guds bud og forordninger, selv de som gjelder i dag, virker logiske for meg. Men som Jesu disippel må jeg spørre om hva som er Guds vilje og gjøre etter den.

Dikteren spør:
Har du kjent Guds kraft i hjerte, sjel og sinn? 
Er du renset i Frelserens blod? 
Og er hellighetens hvite kledning din? 
Er du renset i Frelserens blod?
---
Er du ren i hans blod? 
Er du renset i Frelserens blod?
Er din kledning renset, er den hvit som sne? 
Er du renset i Frelserens blod?
(Elisha A. Hoffmann, Frelsesarmeens Sangbok nr. 201)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du renser og utfrir. Amen!