tirsdag 13. juli 2021

Halvhjertet

Men Jehu fulgte ikke helhjertet den loven som Herren, Israels Gud, hadde gitt. Han vendte seg ikke bort fra de synder som Jeroboam hadde fått israelittene til å gjøre. (2. Kongebok 10,31) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 6-10

Jehu for hardt fram for å utrydde Baal-dyrkelsen, men han holdt selv fast på andre synder. Noe av det han gjorde var rett og han var svært nidkjær i det. Sett utenfra så han kanskje ut som den mest gudfryktige mann på jord, men han var halvhjertet og halvhjertet er ikke nok.

Dikteren proklamerer:
Ei for gull og ære,  ei for krigerskrud 
står vi som soldater, strider vi for Gud. 
Kjærligheten tvinger oss for ham å gå. 
Vi vårt alt for Kristus gir og hjelp skal få.
---
Vi av hele hjertet følger deg, Guds Lam. 
Du til kamp har kalt oss, Herre, led oss fram!
(Frances Havergal, Frelsesarmeens Sangbok nr. 247)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg være helhjertet for deg. Amen!