onsdag 21. juli 2021

Til tross for

Når de drar gjennom baka-trærnes dal, gjør de den til et kildevell, og høstregnet legger sin velsignelse over den. De går fra kraft til kraft, de trer fram for Gud på Sion. (Salme 84,7-8) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 84-86

Dagens vers gjengis ulikt i forskjellige oversettelser, sikkert i et forsøk på å gi oss meningen som uttrykkes. Versene er et bilde på vandringen her på jord før vi når fram til himmelen.

Baka-trærnes dal gjengis som tåredalen eller den tørre dal. Det betyr altså dårlige livsvilkår og noe som fører med seg sorg og tårer. En forklaring på versene er at selv de største trengsler blir til velsignelse for vandreren. Pilgrimen får kraft til vandringen slik at han når fram til målet. Til tross for vanskeligheter følger det velsignelse med på vandringen.

Dikteren vitner:
Jeg møter hver en dag med håpfullt hjerte
og griper om Guds løfte rikt og stort.
«Som dagen er, så skal og styrken være»,
det løftet bære fram til himlens port.
---
Min framtid er i Herrens hender,
i mørke natt han lyset tenner,
for hvert et skritt han hjelp meg sender
på veg til himlens land.
(Kai og Thorsten Kjäll, Frelsesarmeens Sangbok nr. 426)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for styrke og velsignelse på vandringen. Amen!