tirsdag 20. juli 2021

Så lenge

Joasj gjorde det som var rett i Herrens øyne så lenge presten Jojada underviste ham. (2. Kongebok 12,2) BGO 1997

Dagens bibellesning: 2 Kongebok 11-15

I dagens vers er bibeloversetterne uenige om hvor lenge Joasj gjorde det som var rett. Noen, som Bibelforlagets oversettelse sitert i dag, sier at det var så lenge han fikk undervisning og rettledning, andre mener at det var for resten av livet. Uansett tolkning så understreker dette verset betydningen av å få undervisning og veiledning i Guds Ord. Av egen erfaring vet jeg at når min interesse for Guds Ord kjølner, da kjølner også min iver etter å tjene Gud.

Dikteren ber:
Lær meg helt å kjenne
hva du vil, min Gud,
så jeg lys kan tenne,
bringe håpets bud.
(E. May Griemes, Frelsesarmeens Sangbok nr. 454)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å ta imot rettledning fra ditt ord. Amen!