søndag 1. august 2021

Gud til behag

For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette! (1. Tessaloniker 4,1) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Tessalonikerne 4-5

Å leve slik at Gud gleder seg over mitt liv er helliggjørelse. Helliggjørelse er en prosess og må ha sin kilde i Gud selv. Helliggjørelse er å bli mer lik Jesus. Ut fra mitt forhold til Jesus kommer det liv som gleder Gud.

Dikteren sier:
Hvilken forrett, hvilken ære,
hvilken skatt meg hører til!
Alt jeg dele får med Kristus,
ei min del jeg miste vil.
Alt for meg er jo lagt rede,
styrk meg da for hver en dag
i din vingård tro å virke,
leve til Guds velbehag.
(Samuel Rees, Frelsesarmeens Sangbok nr. 420)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du former meg til å bli mer lik deg. Amen!