mandag 2. august 2021

Hviledagen

I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor. (3. Mosebok 23,3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 3 Mosebok 22-24

I forskriftene for høytider så nevnes her sabbatsdagen først. Den ukentlige hviledagen. Mange tidligere skriftsteder handler om hviledagen, men her nevnes for første gang at det er en dag for hellig samling. På hviledagen samles Guds folk i tilbedelse. Det er godt for meg med en ukentlig hviledag. Det er godt for meg å tilbe Gud sammen med andre som tror på Jesus.

Dikteren sier:
En dag er gitt oss for å hvile,
en dag er gitt oss for å be.
En dag er gitt oss for å feire
han som kom fra Gud med håp og fred.
Det er søndag og vi skal dele gleden,
samle tankene, vende blikket opp.
Det er søndag og vi skal søke freden,
hente styrke til ånd, sjel og kropp.
(Ingebjørg M. Lyster, Frelsesarmeens Sangbok nr. 103)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for hvilen du gir. Amen!