søndag 22. august 2021

Rikdommens risiko

For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. (1. Timoteus 6,10-11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Timoteus 4-6

Rikdom i seg selv er ikke galt, men higen etter rikdom kan gå riktig galt. Paulus vier emnet mye oppmerksomhet i dette brevets sjette kapittel. Han sier blant annet:

  • gudsfrykt med nøysomhet er bra (v 6)
  • vi hadde ingenting da vi kom til verden og vi kan ingenting ta med oss når vi går (v 7)
  • vi bør være fornøyd med at vi har mat og klær (v 8)
  • higen etter rikdom fører til skadelige begjær som leder i fortapelse (v 9)
  • de rike må ikke sette sin lit til rikdommen sin (v 17)
  • de rike skal gjøre godt og på den måten bygge en skatt i himmelen (v 18)

Dikteren sier:
Lev for Jesus, det er livet! 
Intet bedre liv jeg vet. 
Gi den beste venn blant venner 
hjertets første kjærlighet. 
Lev for Jesus!  Verdens ære, 
rikdom, herlighet og glans 
aldri kan ditt hjerte bringe 
selv en times fred som hans.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 397)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg å være fornøyd med det jeg har. Amen!