tirsdag 24. august 2021

Troløshet

Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs mot Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais sønn. (1. Krønikebok 10,13-14) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 10-14

Saul var ikke tro mot Herren. Hans frafall begynte mye tidligere enn dagens vers antyder. Hjertet hans var langt borte fra Herren, han handlet etter egne innfall og Herrens Ånd vek bort fra ham. Han hadde ikke holdt seg til Guds ord. I stedet hadde han oppsøkt en åndemaner for å få råd fra de døde. Saul var salvet til konge, men han kunne ikke bare gjøre som han selv ville og automatisk være Gud til behag. Saul ble overgitt til døden.

Jeg er kristen. Jeg er kalt av Gud og født på ny. Jeg har fått nytt åndelig liv i Jesus. For å leve i det nye livet så må jeg holde meg til Guds ord, søke råd hos Gud og ikke drive med slikt som Gud forbyr som f.eks. spiritisme. Vedvarende troløshet og ulydighet mot Gud vil føre til min åndelige død.

Dikteren sier:
Vil du kjenne Jesus rett, bli løst og glad og fri, 
må du følge ham på lydighetens sti, 
alle dine byrder helt til Herren overgi, 
la ham få sin veg med deg. 
---
Hans kraft den gjør deg til hva du bør bli, 
hans blod deg rense kan og sette fri, 
hans ånd kan fylle deg, så du vil si: 
Det var best at han fikk ha sin vei med meg.
(Cyril S. Nussbaum, Frelsesarmeens Sangbok nr. 589)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg følge deg på lydighetens sti. Amen!