onsdag 25. august 2021

En fullkommen vei

Jeg vil lære meg den fullkomne veien. Når vil du komme til meg? Med helt hjerte vil jeg vandre i mitt hus. (Salme 101,2) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 99-101

David uttrykker sin lengsel etter Guds nærhet og besluttsomhet om å leve et hellig liv. 

Den fullkomne veien er Jesus. Jesus er veien, sannheten og livet (Joh 14,6). Han er kommet nær til meg og vil lede meg i min vandring og styrke meg i min beslutning om å leve hellig for ham.

Dikteren ber:
Mer hellighet gi meg, mer mildhet, å Gud,
mer sorg over synden, mer frykt for ditt bud!
Mer makt til å tjene, mer styrke i bønn,
mer tålmod i smerte, mer tro på Guds sønn.
(P. P. Bliss, Frelsesarmeens Sangbok nr. 414)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for din tålmodighet og kraft. Amen!