søndag 29. august 2021

Ufortjent

Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, (2. Timoteus 1,9) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Timoteus 1-2

Noen tenker at hvis de gjør så godt de kan og oppfører seg greit, så må da Gud være fornøyd og slippe dem inn i himmelen. Det er en tankegang som styres av ideen om at man må gjøre seg fortjent til ting. Som kristen skal jeg gjøre gode gjerninger, men ingenting jeg gjør vinner meg plass i himmelen. Min inngang til himmelen hviler ene og alene på Jesus og hans kjærlighet til meg. Han har kalt meg til fellesskap med seg fordi han vil ha meg. Han gir sin nåde og ingenting annet kan bære meg inn i himmelen. Jeg vil holde meg nær til Jesus.

Dikteren erklærer:
Jesus, mitt hjertes tilflukt,
du som er død for meg!
Jeg på din nåde bygger,
klynger meg fast til deg.
Vente jeg vil med tålmod
dagen som snart skal gry,
da den forløste skare
møtes med deg i sky.
Jesus, mitt hjertes tilflukt,
du som er død for meg!
Jeg på din nåde bygger,
klynger meg fast til deg.
(Fanny Crosby, Frelsesarmeens Sangbok nr. 510)

BØNN:  Kjære Jesus. Jeg vil holde meg til deg. Amen!