mandag 30. august 2021

Flere profeter, takk!

Om bare alt Herrens folk var profeter! Måtte Herren gi dem alle sin Ånd! (4. Mosebok 11,29b) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 9-12

Moses sa "Om bare alt Herrens folk var profeter!" Paulus sa "For dere kan alle tale profetisk," (1 Kor 14,31) Begge er enige om at det skjer ved Guds Ånd. Å profetere er å tale som Guds Ord, slik det er nødvendig og aktuelt. I noen grad er det også å avsløre noe som er skjult og å forutse noe som kommer til å skje. Profetiske budskap og påstander må alltid prøves på Guds Ord. En sann profet er ikke "høy på pæra", men ydmyk fordi profeten kjenner både Gud og seg selv.

Dikteren sier:
I Guds åsyns lys profeten skjelver, 
uren og fordømt han føler seg. 
Men berørt av Herrens ild han svarer: 
Herre, her er jeg, send meg!
(George Bennard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 268)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi oss flere sanne profeter! Amen!