tirsdag 31. august 2021

Vær stolt!

Vær stolte over hans hellige navn! Gled dere i hjertet, dere som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans ansikt! (1. Krønikebok 16,10-11) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Krønikebok 15-19

Dagens utvalgte vers oppfordrer til stolthet. Ikke den slags stolthet som setter skille mellom meg og Jesus. Men jeg oppfordres til å være stolt av Jesu navn, glede meg over ham og det faktum at jeg tror på ham og søker ham. Jeg kan være stolt av frelsen og det nye livet som Jesus har gitt meg.

Dikteren sier:
Da skal jeg alltid prise deg, 
I dine fotspor gå, 
Og av ditt kors kun rose meg, 
Til kronen jeg skal få.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok (1977) nr. 367)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg være stolt av å tilhøre deg. Amen!