onsdag 1. september 2021

Også min klage

En bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øse ut sin klage for Herren. (Salme 102,1) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 102-104

Det hender at jeg blir lei av snakk om at jeg må ha en positiv innstilling og en positiv bekjennelse for å lykkes i livet. Takk og pris for at jeg kan få klage til Gud. Mennesker kan bli trøtt av meg når jeg er negativ og klager, men Jesus tar i mot både meg og klagene mine. Han hjelper meg.

Dikteren sier:
Græt du, han turkar bort tåra,
klagar du, lyder han på,
lækjer for alt som kan såra.
Hjarta, kvi ottast du då?
(F. W. Krummacher, Frelsesarmeens Sangbok nr. 264)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du tåler at jeg klager. Amen!