lørdag 4. september 2021

Læreren

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Johannes 14,26) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Johannes 13-15

Den Hellige Ånd er med meg når jeg leser i Bibelen. Guds Ord blir levende og Ånden lærer meg sammenhenger i Skriften og viser meg Jesus. Den Hellige Ånd minner meg på hva Jesus har sagt og hjelper meg forstå hva det betyr. Den Hellige Ånd leder meg på rett vei.

Dikteren ber:
Herre, du har gitt oss evner,
rike gaver ved din Ånd!
Styr oss så vi ikke stevner
ut av kurs på egen hånd.
Led oss så vi ydmykt bærer
korsets skjensel, verdens ry.
Mester, vær vår store lærer,
gjør din kirke sterk og ny!
(Patrick Appleford, Frelsesarmeens Sangbok nr. 381)

BØNN:  Kjære Jesus. Jeg vil lære mer om deg. Amen!