fredag 3. september 2021

Menn og kvinner

En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn. (Joel 3,1) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Joel 1-3

Etter Jesu død og oppstandelse ble Joels profeti oppfylt og tiden han snakker om gjelder fram til Jesu gjenkomst. Så i den tiden jeg lever i nå så skal både menn og kvinner bli fylt av Guds Ånd. Både menn og kvinner får hjelp av Den Hellige Ånd til å forstå Bibelen. Både menn og kvinner skal profetere. Både menn og kvinner får kraft fra Gud til å være Jesu vitner.

Dikteren sier:
Mektigste Frelser, du hevner deg kjærlig,
sender oss Ånden, forjettelsens pant!
Nå ble forsoningen tydet oss herlig,
troen erfarer: Ditt løfte er sant.
Vitnene krones med brennende tunger,
hver av dem taler det språk som Han vil,
brenner i ånden, forløste, og sjunger
Herren til ære som tente den ild!
(Johan Nordahl Brun, Frelsesarmeens Sangbok nr. 644)

BØNN:  Kjære Jesus. Send din ild til meg. Amen!