torsdag 21. oktober 2021

De stemmeløse

Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær bukker under. (Ordspråkene 31,8) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 31

Dette er visdom kong Lemuel lærte av sin mor. Som konge hadde han stor makt og ble rådet til å regjere med kjærlighet og rettferd. Han skulle bruke sin dommermakt til å hjelpe de svake og undertrykte. Jeg tenker på noen ord som forfatteren Astrid Lingren la i Pippi Langstrømpes munn: "Den som er veldig sterk, må også være veldig snill."

Som kristen har jeg et ansvar for å være med stå opp mot urett og utnytting av mennesker som alle er skapt i Guds bilde.

Dikteren sier:
Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 443)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å stå på den svakes side. Amen!