lørdag 30. oktober 2021

Forfølgelse og framgang

Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring. (Apostelgjerningene 12,24) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 11-12

Muskler vokser ved motstand. Jeg vokser som menneske ved å møte motstand og lære å håndtere den. Guds menighet får også vekst gjennom motstand. I dagens bibelavsnitt leser vi om forfølgelse. Jeg vil vokse, men jeg liker ikke nødvendigvis vanskelighetene jeg møter. Forfølgelse har jeg definitivt ikke noe ønske om å utsettes for. Men uansett hva som møter meg så er Jesus med meg.

Dikteren sier:
Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte
fra ham som aldri skifter sinn og art!
Er natten lang, er kampen full av kvaler,
som morgenstjernen lyser løftet klart.
Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel,
men kjemp frimodig – se, jeg kommer snart!
(Ronald Fangen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 180)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du er med gjennom alt. Amen!