søndag 31. oktober 2021

Jesus kommer igjen

Vær da tålmodige, søsken, til Herren kommer! En bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har falt. Også dere må være tålmodige og gjøre hjertene sterke, for Herren kommer snart. (Jakob 5,7-8) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jakob 4-5

Jesus kommer tilbake! Dagens vers sier at jeg må være tålmodig og gjøre hjertet sterkt. Hjertet blir sterkt når jeg holder meg nær til Jesus. Jesus kommer snart!

Dikteren vitner:
Å, Herre, jeg venter, du kommer snart igjen,
i tro skal jeg se deg så klart.
Basunen skal lyde, jeg priser ditt navn,
for min sjel gjennom alt er bevart.
(Horatio Gates Spafford, Frelsesarmeens Sangbok nr. 461)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du kommer snart. Amen!